Tunceli Üniversitesi Personel Bilgi Sistemi
Profesör Doktor Muzaffer Aşkın -

Fakülte
: Mühendislik Fakültesi
Bölüm
: Elektrik Elektronik Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
: Elektrik Elektronik Müh.
Bilim Kolu
: Fizik

İletişim Bilgileri

İş Telefonu
: 04282131794/1045
Öğrenim Durumu

Lisans
: Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü- 1986
Yüksek Lisans
: Dicle Üniversitesi Fen Bil.Ens.- 1991
Doktora
: Dicle Üniversitesi Fen Bil.Ens.- 1994
Lise
: Tunceli Lisesi, 1978
Yabancı Diller

: Almanca
: Ingilizce
İdari Görevler

Rektör Yardımcısı 2015- Devam
Senato Üyesi 2015- Devam
ÜYK Üyesi 2015- Devam
ÜAK Temsilcisi 2015- Devam
ÜNİP Koordinatörü 2015- Devam
ÖYP Koordinatörü 2015- Devam
Lojman Yön.Kur.Bşk. 2015-Devam
Döner Ser.İşl.Yür.Kur.Bşk. 2015-Devam
Müh.Fak.Elektrik-Elektronik Müh.Bşk. 2015-216
Müh.Fak.Elektrik-Elektronik Müh.ABD.Bşk. 2015-Devam
Akademik Teşvik Kom.Bşk.2015-Devam
İİBF Yön.Kur. Üyesi 2015-Devam
Edebiyat Fak.Yön.Kur. Üyesi 2015-Devam
Su Ürünleri Fak.Yön.Kur. Üyesi 2015-Devam
Müh.Fak.Yön.Kur. Üyesi 2015-Devam
Müh.Fak.Fakülte Kur. Üyesi 2015-Devam
Dekan Yardımcısı : Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. 2002-2008
ÖSYM İl Koor. Baş.Yrd.: Dicle Üniversitesi 2003-2007
AÖF İl Koor. Baş. Yrd. : Dicle Üniversitesi 2003-2005
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi : Dicle Üniversitesi Fen-Edeb. Fak. 2003-2006.
Bölüm Bşk. Yrd.: Dicle Üniversitesi, Fen Fak.Fizik Bölümü,1999-2002, 2010-2013.
Edebiyat Fakültesi Dekan V.
İletişim Fakültesi Dekan V.

Yüksek Lisans Tezleri

“Agar-Agar’ın sulu çözeltide T1 spin-örgü relaksasyon zamanının sıcaklık ve konsantrasyona bağlılığının incelenmesi”, (Danışman: Prof. Dr. Zülküf GÜLSÜN)

Doktora Tezleri

“Mn2 , Cr3 , Fe3 , Cu2 ve Ni2 gibi çeşitli paramagnetic iyonlarla yüklenmiş agar jellerinin T1 spin örgü durulma sürelerinin konsantrasyon bağlılığının incelenmesi”, (Danışman: Prof.Dr. Ali YILMAZ)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Derya Kaya, “Farklı iyonlarla katkılandırılmış Taç Eterlerin sıcaklık ve konsantrasyona bağlı olarak T1 spin- spin durulma zamanlarının incelenmesi”, Dicle Üniversitesi, 2012.
Çiğdem Akmansoy, “Farklı iyonlarla katkılandırılmış Taç Eterlerin sıcaklık ve konsantrasyona bağlı olarak T2 spin-spin durulma zamanlarının incelenmesi”, Dicle Üniversitesi, 2012.
Berfin Kaya,“(S)-2-İzopropil-N-Benzil-4,7,10,13,16 Penteoksa-1-Aza siklodekan’ın 1H-NMR T1 ve T2 Durulma Zamanları Ölçümleri Yoluyla Moleküler Hareketlerinin incelenmesi”, Dicle Üniversitesi, 2009.
Mizgin Tutşi, “N-Benzil-2-izopropil-aza-15-taç-5eter’in 1H NMR T1 durulma zamanları ölçümleriyle moleküler hareketinin incelenmesi”, Dicle Üniversitesi, 2006.
Arzu Ekinci, “N-Benzil-2-izobütil-aza-15-crown-5 eter’in 1H NMR T2 durulma zamanları ölçümleriyle moleküler hareketinin incelenmesi”, Dicle Üniversitesi, 2006.
Senem Esen, “Tıpta NMR Uygulamaları”, Dicle Üniversitesi, 2002.
M. İkbal Yetişir, “13C ve 1H-NMR Spektrumlarına Kaydırma Reaktiflerinin Etkisi”, Dicle Üniversitesi, 2001.
Aziz Şimşek,“Agar Çözeltilerinin Spin-Örgü(T1) ve Spin-Spin(T2) Durulma Zamanlarının Ölçülmesinden R Dönme İlgi Zamanının Hesabı”, Dicle Üniversitesi, 1988.
Doktora Tezi: Harun KOR, “Farklı iyonlarla katkılandırılmış çeşitli taç eter türevlerinin yüksek alan NMR spektrometresi ile incelenmesi”, Dicle Üniversitesi, 2012.
10)Dilan Bakır, "Rastgele sayı üreteçlerinin donanımsal olarak gerçekleştirilmesi" Munzur Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, 14 Temmuz 2017.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Muzaffer Askin, Habib Abedi and Mustafa Saltı, 2015, “Thermodynamics in f(T,Q) Gravity”, Rom.J.Phys., vol. 60, Issue:1-2, pages:44-55.
Arzu Ekinci, M. Zafer Köylü and Muzaffer Aşkın, 2014,“Temperature Dependence Study of Chiral Ether Derivative by 1H-NMR Relaxation Time, Asian journal of Chemistry”, Volume: 26, Issue: 8, Pages: 2400-2402.
M. Askin, M. Z.Koylu and M.Tutşi,2008, “1H NMR Study of Chiral Monoaza-15-crown-5 Ether Derivative by Relaxation Time T1”, Asianjournal of Chemistry, Vol.20, No.2,1323-1327.
M. Askin, 2007, “Effect of the transition metal elements on the relaxation times in the agar solutions”, Asian journal of Chemistry, Vol.19, No.4, 3191-3196.
M. Togrul, M. Askin, and H. Hosgoren.,2005, “Synthesis of chiral monoaza-15-crown-5 ethers From a chiral amino alcohol and enantiomeric recognition of potassium and sodium salts of amino acids”, Tetrahedron: Asymmetry, 16, 2771-2777.
M. Askin, A. Yılmaz, 2004,“Calculation of Correlation Time () for T1 Spin-Lattice and T2 Spin-Spin Relaxation Times In Agar Solutions,”Spectroscopy Letters, Vol.37, No.2.pp.217-224.
F. Aksen, S. Dasdag, M.Z. Akdag, M. Askin and M.M. Dasdag,2004,“The Effects of Whole Body Cell Phone Exposure on the T1 Relaxation Times and Trace Elements in the Serum of Rars”, Electromagnetic Biology and Medicine, Vol.23, No.1, pp. 7-17.
V.E. Kuncser, M.Doi, W. Keune, M. Askin, H.Spies and J.S. Jiang. “Inomata, and S.D. Bader,2003, "Observation of the Fe Spin Spiral Structure in Fe/Sm-Co Exchange Spring Bilayers by Mössbauer Spectroscopy", Physical Review B, 68(6): art.no. 064416 AUG 1.
W. Keune, V.E. Kuncser, M. Doi, M. Askin, H. Spies, B. Sahoo, E. Duman, M. Acet, J.S. Jiang, A. Inomata and S.D. Bader,2002, “Mossbauer effect study of the Fe spin structure in exchange- bias and exchange-spring systems”, Journal of Physics D-Applied Physics, 35(19):2352-2358.
M. Askin, K. Yurdakoç, and Z.Gülsün,1993, “Concentration Dependence of NMR in Agar solutions”, Spectroscopy Letters, 26(6)1039-1043.
S.Duran, M.Askin, T.A.Sulaiman,"New soliton properties to the ill-posed Boussinesq equation arising in nonlinear physical science",An International Journal of Optimization and Control:Theories and Applications,Vol.7, No.3, pp.240-247 (2017)
Muzaffer Askin, Mustafa Salti, Oktay Aydogdu, " Cosmology via thermodynamics of polytropic gas",Modern Physics Letters A Vol. 32, No. 32 (2017) 1750177 (10 pages)
Muzaffer Aşkin, Bilgin Zengin, Sibel Korunur, Harun Kor and M. Zafer Köylü," own Ether Derivatives with High Field NMR Spectrometer"ISSN 1990-7931, Russian Journal of Physical Chemistry B, 2017, Vol. 11, No. 3, pp. 391–394

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

M. Aşkın,2012,“The examinat on of a variety of different ions added to the crown ether Derivatives with high field NMR Spectrometer”, Turkish NMR Meeting,35,(p-9).
M. Askin, M. Togrul and H. Hosgoren,2005 “Synthesis of chiral monoaza-15-crown-5 ethers From a chiral amino alcohol and enantiomeric recognition of potassium and sodium salts of amino acids”, 23rd International Physics Congreress, Mugla University/Muğla,13-16 September 2005.
F. Aksen, S. Dasdag, M.Z. Akdag, M. Askin ve M. M. Dasdag,2003, “The Effects of Whole Body Cell Phone Exposureon The T1 Relaxation Times and Trace Elements in The Serum of Rars”, 6th International Congress of the European Bio-electromagnetics Association, pp.211,13-14 November, Budapest, Hungary.
W. Keune, V.E. Kuncser, M.Doi, M. Askin, H. Spies and B. Sahoo, 2002, “Mössbauer Effect Study of the Fe Spin Structure in Exchange-Bias and Exchange-Spring Systems”, International Colloquium on Magnetic Films and Surfaces, in Kyoto, Japan.
M. Aşkın ve Z. Gülsün, 1992, “Spin Lattice Relaxation Mechanism in Agar Solutions”, 6th International Symposiumon Magnetic Resonance in Colloid and Interface Science Firenze, pp,129-130, 22-26 June, 1992.
Hacı Mehmet Başkonuş, Muzaffer Aşkın, Travelling Wave Simulations to the Modified Zakharov-Kuzentso Model Arising In Plasma Physics, 6th International Youth Science Forum Litteris et Artibus, November 24-26,2016, Lviv, Uknaine
Serbay Duran, Muzaffer Askin, Tukur Abdulkadir Sulaiman," New solition Properties to the ILL-POSED Boussinesq Equatıon Arising in Nonlinear Physical Science", 2nd International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences-CMES2017,20-22 May 2017, Istanbul, TURKEY

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

M. Aşkın, “Agar Çözeltilerinde Spin-Örgü Durulma Mekanizması”, IV.Ulusal Biyofizik Kongresi, P11, 27-29 Mayıs 1992, Silivri / İstanbul.
M. Aşkın, ve A. Yılmaz, “Mn2 ,Cr3 , Fe3 , Ni2 ve Cu2 iyonlarının varlığında çeşitli agar konsantrasyonlarının proton T1 zamanlarının NMR ve MGR ile ölçülmesi”, Türk Fizik Derneği, 15.Fizik Kongresi, Kaş/Antalya, 26-29 Eylül 1995
M. Aşkın ve A.Yılmaz, “The calculation of correlation time () for T1spin-lattice and T2 spin-spin relaxation times in agar solutions”, 17. Fizik Kongresi, Alanya, 27-31/10/1998.
Z. Gulsun ve M. Askin, “Agar Çozeltilerinde Spin-Lattis Durulma Mekanizması”. TFD. 14. Ulusal Fizik Kongresi, Lefkoşa-KKTC, 25-27 Ekim 1993.
M. Aşkın, F.Ş. Ulak ve A.Yılmaz, “Geçiş Metal Elementlerinin Agar Çözeltilerindeki Rölaksasyon Zamanlarına Etkisi”,18. Fizik Kongresi, Çukurova Universitesi, Adana, 25-28 Ekim 1999
M. Aşkın, “Agar Çözeltilerinde Spin-Örgü Durulma Mekanizması”, IV.Ulusal Biyofizik Kongresi, 27-29 Mayıs 1992, Silivri/İstanbul.
Bilgin ZENGİN, Sibel KORUNUR, Ali YILMAZ, Muzaffer AŞKIN, Yeliz ÇAKIR SAHİLLİ (2017). Proteaz Enziminin Rölaksasyon Mekanizmasını Modüle Eden İlgi Zamanının 1.5 Tesla MR Spektrometresi ile Belirlenmesi. 2nd International Science Symposium "Science Festival". 05-08 September 2017 Tbilisi/Georgia.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

N. Özek, S. Gönen, A.K. Maskan,T. Kavakı, and M. Askin.,"Universty Students Perceptions and Attitudes About Learning and Teaching Physics”, Education and Science, 2003 Vol. 28, No 128, 35-41, (2003).

Projeler

Süper paramanyetik maddelerin T1 ve T2 rölaksivitelerinin saptanması, DÜAPK Projesi,03- FF 73, Proje Yöneticisi,2003.
Kiral mono aza beş (NO4) ve altı üyeli (NO5) halkaların 13C ve 1H NMR spektrumlarına kaydırma reaktiflerinin etkisi, DÜAPK-03-FF-69, Projede araştırmacı, 2003.
T1 ve T2 durulma zamanlarının ölçülmesi yöntemiyle bazı taç eterlerin moleküler tanıma özelliklerinin incelenmesi, DÜAPK-05-FF-54b, Proje Yöneticisi, 2005.
1H ve 13C NMR titrasyon yöntemiyle bazı taç eterlerin moleküler tanıma özelliklerinin araştırılması, DÜAPK-05-FF-55, Proje Yöneticisi, 2005.
İlaçlarda ve biyolojik örneklerde gamma ışınlaması sonucu oluşan yapısal bozuklukların spektroskopik analizi, DÜAPK: 07-01-08, Projede araştırmacı, 2010
Farklı iyonlarla katkılandırılmış çeşitli taç eter türevlerinin yüksek alan NMR spektrometresi ile incelenmesi, DÜAPK-09-FF-42, Proje Yöneticisi, 2012

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler

Kuantum Fiziği I-II, Elektronik, Elektronik Lab.,Temel Fizik I-II, Kuantum Fiziği Lab. Manyetik Rezonansa Giriş I-II(Yük.Lis.), Analiz I-II, Lineer Cebir, Atom ve Çekirdek Fiziği I-II, Devre Analizi, İstatistik Fizik, Fiz.Mat.Met. I-II.

Yürütmekte Olduğu Dersler

Fizik Lab.I-II, Matematik I-II, Diferansiyel Denklemler,Lineer Cebir, İş Sağ. ve Güvenliği, Devre Analizi, İstatistik ve Olasılık