Tunceli Üniversitesi Personel Bilgi Sistemi
Profesör Doktor Hikmet ESEN -

Fakülte
: Mühendislik Fakültesi
Bölüm
: Makina Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
: Makina Mühendisliği
Bilim Kolu
: Enerji
İlgi Alanları
: Yenilenebilir Enerji

İletişim Bilgileri

İş Telefonu
: /
Öğrenim Durumu

Lisans
: Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, 2000.
Yüksek Lisans
: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Termodinamik Bilim Dalı 2003.
Doktora
: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Termodinamik Bilim Dalı 2008.
Yabancı Diller

İngilizce
: İyi derecede...
İdari Görevler

Bölüm Başkanı (2011-2013) Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü.
Anabilim Dalı Başkanı (2011---) Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD.
Rektör Yardımcılığı (2018- -) Munzur Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekan V. (2018- -) Munzur Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezleri

Toprak Kaynaklı Isı Pompası Performansına Etki Eden Parametrelerin Araştırılması

Doktora Tezleri

Düşey Borulu Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Konut İklimlendirme Sistemlerinde Mevsimlik Davranışının Araştırılması

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Resul Kocaöz, Güneş pili teknolojisi kullanılarak çardaklarda sisleme sisteminin uygulanabilirliğinin araştırılması, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014). 2. Ömer Tuna, Fotovoltaik etki kullanılarak farklı açık alanlardaki dinlenme yerlerinin serinletilmesinin çevresel ve ekonomik faydalarının araştırılması, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014). 3. Abdullah Kapıcıoğlu, Fotovoltaik güç kaynaklı akıllı sensör tabanlı otomatik buğday biçme makinası tasarımı ve gerçekleştirimi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2015). 4. M. Mustafa Uyar, Mobil güç santrallerinde biyoyakıt kullanılmasının performans, emisyon ve maliyet bakımından incelenmesi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2016). 5. Habip Şahin, Yakıt pili-batarya hibrit güç sisteminin performansının deneysel olarak incelenmesi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2016).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inalli, M. ve H. Esen, “Experimental thermal performance evaluation of a horizontal ground-source heat pump system”, Applied Thermal Engineering, 24(14-15), 2219-32, (2004).
Inalli, M. ve H. Esen, “Seasonal cooling performance of a ground-coupled heat pump system in a hot and arid climate”, Renewable Energy, 30(9), 1411-24, (2005).
Esen, M. ve H. Esen, “Experimental investigation of a two-phase closed thermosyphon solar water heater”, Solar Energy, 79(5), 459-468, (2005).
Esen, H., M. Inalli ve M. Esen, “Technoeconomic appraisal of ground source heat pump system for a heating season in eastern Turkey”, Energy Conversion and Management, 47(9-10), 1281-97, (2006).
Esen, H., M. Inalli ve M. Esen, “Numerical and experimental analysis of a horizontal ground-coupled heat pump system”, Building and Environment, 42(3),1126-34, (2007).
Esen, H., M. Inalli ve M. Esen, “A techno-economic comparison of a ground-coupled and air-coupled heat pump system for space cooling”, Building and Environment, 42(5), 1955-65, (2007).
Esen, H., M. Inalli, M. Esen ve K. Pihtili, “Energy and exergy analysis of a ground-coupled heat pump system with two horizontal ground heat exchangers”, Building and Environment, 42(10), 3606-3615, (2007).
Esen, H., M. Inalli, A. Sengur ve M. Esen, “Forecasting of a ground-coupled heat pump performance using neural networks with statistical data weighting pre-processing”, Int. J. Thermal Sciences, 47(4), 431-41, (2008).
Esen, H., “Experimental energy and exergy analysis of a double-flow solar air heater having different obstacles on absorber plates”, Building and Environment, 43(6), 1046-54, (2008).
Esen, H., M. Inalli, A. Sengur ve M. Esen, “Modelling a ground-coupled heat pump system using adaptive neuro-fuzzy inference systems”, International Journal of Refrigeration, 31(1), 65-74, (2008).
Esen, H., M. Inalli, A. Sengur ve M. Esen, “Performance prediction of a ground-coupled heat pump system using artificial neural networks”, Expert Systems with Applications, 35(4), 1940-1948, (2008).
Esen, H., M. Inalli, A. Sengur ve M. Esen, “Artificial neural networks and adaptive neuro-fuzzy assessments for ground-coupled heat pump system”, Energy and Buildings, 40(6), 1074-83, (2008).
Esen, H., M. Inalli, A. Sengur ve M. Esen, “Modelling a ground-coupled heat pump system by a support vector machines”, Renewable Energy, 33(8), 1814-1823, (2008).
Esen, H., M. Inalli, A. Sengur ve M. Esen, “Predicting performance of a ground source heat pump system using fuzzy weighted pre-processing based ANFIS”, Building and Environment, 43(12), 2178-2187, (2008).
Esen, H. ve M. Inalli, “In-situ thermal response test for ground source heat pump system in Elazığ, Turkey”, Energy and Buildings, 41(4), 395-401, (2009).
Esen, H. ve M. Inalli, “Modelling of a vertical ground coupled heat pump system by using artificial neural networks”, Expert Systems with Applications, 36(7), 10229-10238, (2009).
Esen, H. ve M. Inallı, “Thermal response of ground for different depths on a vertical ground source heat pump system in Elazığ, Turkey”, Journal of the Energy Institute, 82(2):95-101, (2009).
Esen, H., F. Ozgen, M. Esen ve A. Sengur, “Modelling of a new solar air heater through least-squares support vector machines”, Expert Systems with Applications, 36(7), 10673-10682, (2009).
Esen, H., F. Ozgen, M. Esen ve A. Sengur, “Artificial neural network and wavelet neural network approaches for modelling of a solar air heater”, Expert Systems with Applications, 36(8):11240-11248, (2009).
Ozgen, F., Esen, M., Esen, H., Experimental investigation of thermal performance of a double-flow solar air heater having aluminium cans, Renewable Energy, 34(11):2391-2398, (2009).
Esen, H., Inalli, M., Esen, Y., Temperature distributions in boreholes of a vertical ground-coupled heat pump system, Renewable Energy, 34(12):2672-2679, (2009).
Esen, H., Inalli, M., ANN and ANFIS models for performance evaluation of a vertical ground source heat pump system, Expert Systems with Applications, 37(12): 8134-8147, (2010).
Esen, H., Tuna, O., Investigation of photovoltaic assisted misting system application for arbor refreshment, International Journal of Photoenergy, vol. 2015, Article ID 748219, 11 pages, 2015. doi:10.1155/2015/748219.
Esen, H., Turgut, T., Optimization of operating parameters of a ground coupled heat pump system by Taguchi Method, Energy and Buildings 107, 329-334, 2015.
Esen, H., Kapicioglu, A., Ozsolak, O., Design and implementation of automatic wheat mower based on smart sensor fed by a photovoltaic, International Journal of Photoenergy, vol. 2016, Article ID 5410759, 10 pages, 2016. doi:10.1155/2016/5410759.
Esen, H., Esen, M., Ozsolak, O., Modelling and experimental performance analysis of solar-assisted ground source heat pump system, Journal of Experimental

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Esen, H., Esen, M., Yuksel, T., Modelling of biogas, solar and a ground source heat pump greenhouse heating system by using ensemble learning, New Developments in Mechanics and Mechanical Engineering, ISBN: 978-1-61804-288-0, INASE Conferences. Vienna, Austria, March 15-17, pp. 74-81, 2015.
Aslan, F., Ozgen, I., Esen, H., The Opportunities for Utilization from Biogas and Microalgae in Energy Planning and the potential of Eastern Anatolia Region, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 2016, Kilis, Turkey, March 19-20, pp. 1208-1218.
Esen, H., Investigation of using biofuels in mobile power plants in terms of performance, emission and cost, International Conference on Engineering and Natural Science, Sarajevo, pp. 947-953, 24-28 May 2016.
Polatoğlu, A., Esen, H., Fuel and waste management of nuclear power plants to be established in Turkey, 8th International Advanced Technologies Symposium, Chapter 1, p. 1-5, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey.
Sahin, H., Esen, H., PEM fuel cell-battery hybrid power system, 8th International Advanced Technologies Symposium, Chapter 2, p. 431-435, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey.
Polatoglu, A., Esen, H., Cost and contribution to electricity generation of Akkuyu nuclear power plant, 8th International Advanced Technologies Symposium, Chapter 4, p. 725-729, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey.
Kapicioglu, A., Esen, H., Karabulut, K., Koca, F., Numerical investigation of varying temperature values depending on height of photovoltaic modules, 8th International Advanced Technologies Symposium, Chapter 11, p. 2293-2299, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey.
Kale, C., Esen, H., Investigation of a distillation system with the solar energy source in Elazığ climatic conditions, 8th International Advanced Technologies Symposium, Abstract Book, p. 261, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey.
Esen, H., Kale, C., Feasibility study of a PV-electrolyzer-fuel cell hybrid power system for off-grid applications in Elazığ, 8th International Advanced Technologies Symposium, Abstract Book, p. 261, 19-22 Oct. 2017, Elazığ, Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

Esen, H. ve M. İnallı, “Yatay ısı değiştiricili toprak kaynaklı ısı pompasının performansının deneysel olarak incelenmesi”, I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Denizli, 151-155, Mayıs, (2003).
Esen, H. ve M. İnallı, “Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin mahal soğutulmasında kullanılabilirliği”, Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, 25-27 Şubat 2005, Antalya, s.89-97, (2005).
Esen, H. ve M. İnallı, “Mekan ısıtılmasında kullanılan toprak kaynaklı bir ısı pompasının enerji ve ekserji analizi”, ULIBTK’05 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 7-9 Eylül 2005, Trabzon, s.278-284, (2005).
Esen, H. ve M. İnallı, “Düşey borulu toprak kaynaklı bir ısı pompası sisteminin deneysel uygulaması”, ULIBTK’07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 30 Mayıs-2 Haziran 2007, Kayseri, s. 698-705, (2007).
Ozgen, F., Esen, M., Esen, H., Yutucu plakası silindirik teneke kutulardan yapılmış bir havalı güneş kollektörünün ısıl performansının deneysel olarak incelenmesi, 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2013, Diyarbakır, s. 414-421.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Esen, M., A. Koca ve Esen, H. “Gizli depolamalı yeni tip bir güneş kollektörünün ısıl performansının deneysel olarak araştırılması”, Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri, 14(2), 135-143, (2002).
Esen, H. ve M. İnallı, “Elazığ iklim şartlarında yatay borulu toprak kaynaklı ısı pompasının performansı”, Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri, 15(2), 255-263, (2003).
Esen, H. ve M. İnallı, “Buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevriminin farklı soğutucu akışkanlar için karşılaştırmalı termodinamik analizi”, Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri, 15(3), 367-377, (2003).
Esen, H. ve M. İnallı, “Yatay toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin performans değerlendirmesi”, Isı Bilimi ve Tekniği, 24(1), 1-10, (2004).
Esen, H., M. İnallı ve M. Esen, “Yatay toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin deneysel uygulaması”, Mühendis ve Makina, 44, 523, 29-35, (2003).
Esen, H. ve A. Balbay, “Yer kaynaklı bir ısı pompası sistemindeki toprak ısı değiştiricisi boru uzunluğunun belirlenmesi”, Mühendis ve Makina, 44, 527, 55-61, (2003).
Esen, H., A. Balbay ve M. Esen, “Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde toprak ısı değiştiricisi boyunun hesaplanması”, Tesisat, 97, 84-88, Ocak, (2004).
Esen, M., H. Hazar ve H. Esen, “Isı borulu kollektör kullanan güneş enerjili bir pişiricinin deneysel olarak araştırılması”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,1, 114-22, (2005).
Esen, M., S. Şengür ve H. Esen, “Buzdolaplarında alternatif soğutucu akışkan olarak L.P.G. kullanılması”, Termodinamik Dergisi, 173, 68-80, (2007).
Esen, H., Kapıcıoğlu, A., Farklı yüksekliklere yerleştirilen güneş pillerinin verimlerinin incelenmesi, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 198-204, (2015).
Esen, H., Sengur, A., Estimation of monthly mean ambient temperatures with support vector machines, Fırat University, Turkish Journal of Science
Esen, H., Fotovoltaik paneller kullanılarak sisleme sistemi ile dış ortamların soğutulmasının araştırılması, Politeknik Dergisi, 20(2), 341-349, 2017.
Esen, H., Kapicioglu, A., Ozsolak, O., Cooled and uncooled photovoltaic panels modeling by using genetic expression programming, International Journal of Innovative Engineering Applications, 1(1), 13-22, 2017.

Projeler

Toprak Kaynaklı Isı Pompası Performansına Etki Eden Parametrelerin Araştırılması, FÜNAF, Proje No: 616, 2001, Yardımcı Araştırmacı, Sonuçlandı.
Düşey Borulu Toprak Kaynaklı Isı Pompasının Konut İklimlendirme Sistemlerinde Mevsimlik Davranışının Araştırılması, FÜBAP, Proje No: 1153, 2005, Yardımcı Araştırmacı, Sonuçlandı.
Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin Çevresel ve Enerji Faydalarının Araştırılması, TÜBİTAK, Hızlı Destek Projesi, 106Y188, 2006-2007, Yardımcı Araştırmacı, Sonuçlandı.

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler

Enerji Sistemleri Mühendisliğine Giriş (Lisans)
Mühendislikte Deneysel Metotlar ve Ölçme (Lisans)
Akışkanlar Mekaniği-I (Lisans)
Akışkanlar Mekaniği-II (Lisans)
Enerji Mühendisliği Laboratuvarı-I (Lisans)
Enerji Mühendisliği Laboratuvarı-II (Lisans)
Yakıt Hücreleri (Lisansüstü)
Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Özel Konular (Lisansüstü)